SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

TANITIM

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve idari süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmeyi ve dünyanın değişen koşullarına dikkat ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma organlarında ve süreçlerinde yerini alacak insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde  Türkçe ve İngilizce olarak iki lisans programı sunuyoruz. Hem teori hem de uygulama alanında yetkin, ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde tanınan vizyoner hocalarımızla gurur duyuyoruz.