SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yeni Kitap Yayını

01.04.2019

Bölümümüz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın'ın  Political Representation of Minorities in Greece and Turkey: Nationalism, Reciprocity and Europeanization başlıklı çalışması yayınlanmıştır.  Kitapla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yunanistan ve Türkiye'de Azınlıkların Siyasal Temsiliyeti: 
Milliyetçilik, Mütakabiliyet ve Avrupalılaşma, Kitabın Dili: İngilizce, Libra Kitap, Mart 2019, 512 s.
Azınlıkların politik temsilini neler etkiler? Çoğunlukta olmayan bir grup belirli bir kolektif politik davranış modelini mi takip eder yoksa mevcut fırsatları ve kısıtlamaları hesaplayarak diğer gruplarla mücadele ederek onu değiştirme yeteneğine sahip midir? Bu kitap, bu önemli soruları, uzun süreli çatışmalara sahip iki ülke tarafından imzalanan Lozan Anlaşması'ndaki yazılı “karşılıklılık ilkesi” ile birbirine bağlanan iki topluluğa Müslüman-Türk azınlığın Yunanistan'daki siyasi temsil tarihine ve Türkiye'deki Rum-Ortodoks azınlık tarihine odaklanarak cevaplıyor.  Burcu Taşkın bu çalışmasında ilgili siyasi tarihin sunulması, parlamento tartışmalarının ve eserlerin sistematik kodlaması, azınlık ve ana akım gazetelerin ve siyasi elitlerle mülakatlarının değerlendirmesi üzerinden kurumlar arasındaki göz ardı edilen bağlantıları, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve bunu sağlayan dış etkenlerin rolünü analiz ediyor ve açıklıyor. Tarihsel-kurumsalcılık yaklaşımını benimseyen ve hem karşılaştırmalı politika hem de uluslararası ilişkiler teorisini birleştirerek, azınlık gruplarının siyasal katılımını ve temsillerinin etkinliğini iki devletin milliyetçilik, karşılıklılık ve Avrupalılaşma tercihleri üçgeni ile nasıl belirlediğini ortaya koyan bu çalışma, azınlıkların temsiliyetinin esas olarak, grupların ev sahibi devlette rekabet edebilme kabiliyeti ve siyasi sistemin kurumsal özellikleri gibi iç faktörlerin belirlediğini ve ulus-devletlerin soydaş devlet ve uluslararası faktörlerle ikili ilişkilerini geçersiz kıldığını iddia etmektedir. Sonuç olarak, Yunanistan ve Türkiye vakaları için, ev sahibi devletler ve soydaş devletler arasındaki ilişkiler azınlıkların temsiliyetinin devlet tarafından kontrol altında tutulmasını doğurmuş, diğer yandan da bu grupların ulus-devletlerce tam asimilasyon ve temsilden tamamen dışlanma tercihlerinden kaçınmalarına yol açmıştır.