SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Pazartesi Seminerleri-4

01.03.2016

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği Pazartesi Seminerlerinin dördüncüsü 14 Mart 2016 Pazartesi günü 15.30-16.30 saatleri arasında Güney Kampüs A Blok Z-07 numaralı salonda, İMÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Arş.Göv. Veysel Kurt’un “Ortadoğu’da Değişimi Anlamak” başlıklı çalışması ile gerçekleşecektir.

Seminer tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımına açıktır.

 

Detaylı bilgi veya katılmak için lütfen Abdullah Said Arı ile abdullahsaid.ari@medeniyet.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

 

 

Ortadoğu'da Değişimi Anlamak

Ortadoğu coğrafyası siyasal değişim açısından istisnai bir coğrafya değildir. Her bölgenin, ülkenin hatta topluluğun değişim süreçlerinin kendine has dinamikleri vardır; ancak akademik dünyada Ortadoğu coğrafyası bir istisnaymış gibi sunulmaktadır. Bu sunumda Ortadoğu’da değişimi etkileyen dinamikler üzerinde durulacaktır. Köklü değişim süreçleri çoğu zaman krizlere gebedir. Ortadoğu söz konusu olduğun bu tespitin neden daha çok geçerli olduğu sorusundan hareketle, Ortadoğu’da özellikle son dönemde gerçekleşen değişim süreci üzerinde durulacaktır.

Uzunca bir süre boyunca dayatılmış bir istikrar döneminden sonra 2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan değişim talepleri ve 2010 yılından sonra bu değişim dinamiğinin evrildiği nokta Seminerde konuşulacaktır. Özellikle Mısır, Suriye gibi ülkelerdeki siyasal statükonun evriminden örnekler vererek, uluslararası aktörlerin ve iç siyasal dinamiklerin etkilerinin hangi koşullarda dayatılmış istikrara ve hangi koşullarda krize dönüşen değişimlere yol açtığı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.