SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Pazartesi Seminerleri-6

08.04.2016

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği Pazartesi Seminerlerinin altıncısı 18 NİSAN 2016 Pazartesi günü 15.30-16.30 saatleri arasında Güney Kampüs A Blok Z-07 numaralı salonda, İMÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Aslan'ın Liberalizm, Liberalizm Eleştirileri ve Türkiye Siyaseti başlıklı çalışması ile gerçekleşecektir.

Seminer tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımına açıktır.

 

Detaylı bilgi veya katılmak için lütfen Erol Fırtın ile erol.firtin@medeniyet.edu.tr adresinden iletişime geçiniz.

 

 

Liberalizm, Liberalizm Eleştirileri ve Türkiye Siyaseti

 

Bu sunum siyaset teorisi içerisinde liberal gelenek ve bu geleneğe yönelik çeşitli eleştirilerin bir tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır. Sunumda ilk olarak liberalizmin temel iddiaları ortaya konacaktır. İkinci olarak toplulukçu, cumhuriyetçi, eleştirel teori, post-Marksist, post-yapısalcı ve muhafazakarlık yaklaşımlarının eleştirilerinin genel hatları ortaya konacaktır. Bu teorik soruşturma kapsamında Türkiye siyaseti ve sorunları da göz önünde bulundurulacaktır.