SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Pazartesi Seminerleri-8

08.05.2016

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün düzenlediği Pazartesi Seminerlerinin sekizincisi 16 MAYIS 2016 Pazartesi günü 15.30-16.30 saatleri arasında Güney Kampüs A Blok Z-07 numaralı salonda, İMÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Hamza Ateş'inTÜRKİYE’DE İSLÂMÎ CEMÂATLER VE SİYÂSET başlıklı çalışması ile gerçekleşecektir.

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE İSLÂMÎ CEMÂATLER VE SİYÂSET

o   Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye’de İslâmî cemâatlerin durumu

o   Siyâsal İslâm’ın örgütlenmesi

o   Türkiye’de  tarîkat ve cemâatlerin siyâsete bakışı

o   AK Parti ve değişen siyâsi tutumlar

o   Türkiye’de muhâfazakâr siyâsetin geleceği ve açmazları

o   İslâmcılıktan muhâfazakârlığa evrim süreci

o   Cemâatlerde ve sağ siyâsette liderin belirleyici rolü

o   Sivil toplum kuruluşundan, siyâsallaşan cemâat anlayışına evrilmenin sonuçları