SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

STAJ

Stajla İlgili Sık Sorulan Sorular

Staj kimler için zorunludur?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe Lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim %100 İngilizce Lisans programlarında öğrenim gören bütün öğrenciler için zorunludur.

Zorunlu stajın süresi ne kadardır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim bölümü için zorunlu stajın süresi 20 iş günüdür.

Zorunlu stajımı ne zaman yapabilirim?

İkinci yılın sonu, yani 4. Dönemin sonundan itibaren zorunlu stajınızı yapabilirsiniz.

Stajımı sadece yaz dönemi mi yapabilirim?

Hayır. Zorunlu stajınızı ikinci yılın sonundan itibaren yaz dönemlerinde, dönem içerisinde veya yarıyıl tatillerinde yapabilirsiniz.

4. sınıfın sonundaki yaz döneminde staj yapabilir miyim?

Evet. Bu durumda diğer koşulları sağlamış olmanız kaydıyla, zorunlu stajınızı tamamladığınızda mezun olursunuz.

Dönem içerisinde hem ders alıp hem de staj yapabilir miyim?

Evet. Haftada 2 (iki) günden az olmamak kaydıyla yapabilirsiniz.

Stajı yarı zamanlı (part time) yapabilir miyim?

Hayır. Staj yaptığınız günler tam zamanlı olarak staj yaptığınız kurum veya firmada çalışmak zorundasınız. Yarı zamanlı çalışmalar zorunlu staj olarak kabul edilmez.

Staj yapacağım yeri üniversite mi bulacak?

Hayır. Staj yapacağınız firma veya kurumu kendiniz bulmalısınız.

Staj danışmanım kimdir?

Staj danışmanınız ders danışmanınız ile aynı kişidir. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden danışmanınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Staj yapma süreci nasıl işleyecek?

Staj yapmaya karar verdiğinizde aşağıdaki adımları takip ederek zorunlu stajınızı tamamlamalısınız:

  1. Zorunlu Staj Formunu doldurup imzalayarak, staj yapacağı kuruma, Staj komisyonu Başkanı’na ve Fakülte Sekreteri’ne onaylatarak üç fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.
  2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesini doldurup imzalayarak Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.
  3. Staj yapacak her öğrenci iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı iş kazası sigortası, bakmakla yükümlü olunmayan öğrenci olunması durumunda iş kazası sigortası ile birlikte genel sağlık sigortası kapsamına alınmak üzere sigorta işe girişini mutlaka yaptırmalıdır, aksi takdirde stajı geçersiz sayılacaktır.
  4. Staj Değerlendirme Formunu staj yapacağı kuruma vererek stajına başlar (Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde staj danışmanına ulaştırılır).
  5. Öğrenci staj süresince staj defterini günlük olarak doldurur.
  6. Öğrenci staj yaptığı her ayın sonunda, işyeri tarafından doldurulan ve imzalanan Staj Puantaj Cetvelini takip eden ayın en geç 3. iş gününde Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.
  7. Staj sonunda staj danışmanına aşağıdaki belgeler eksiksiz teslim edilir:
  • Staj Defteri
  • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde staj danışmanına ulaştırılır.

Staj süresince doldurulacak formlar:

Formun Adı

Ne Zaman Doldurulacak

Kim Dolduracak?

Kime Teslim Edilecek

Zorunlu Staj Formu

Staj başlangıcı

Öğrenci

Fakülte Sek. ve Staj Komisyonu

Staj Defteri

Staj süresince

Öğrenci

Staj Danışmanı

Staj Değerlendirme Formu

Staj sonunda

İşyeri Sorumlusu

Staj Danışmanı

Staj Puantaj Cetveli

Staj süresince her ayın sonunda

İşyeri Sorumlusu

Fakülte Sekreteri

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
14.05.2018 Staj Yönergesi
14.05.2018 Zorunlu Staj Formu
14.05.2018 Staj Beyanı ve Taahhüt
14.05.2018 Staj Puan Defteri
14.05.2018 SBKY Staj Defteri
14.05.2018 Staj Değerlendirme Formu